fbpx Małgorzata Dądalska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Małgorzata Dądalska

Małgorzata Dądalska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 lutego 2014 roku

Małgorzata Dądalska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Efektywność rynku ubezpieczeń. Studium z prawa Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak, prof. UWM, dr hab. Mariola Lemonnier

Dyplom nr 3751.


Gdańsk, 03 marca 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: