fbpx Paweł Marcin Chyc | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Paweł Marcin Chyc

Paweł Marcin Chyc

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 marca 2014 roku

Paweł Marcin Chyc

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie precedensu w prawie morza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Dorota Pyć, prof. UMK, dr hab. Maria Anna Dragun-Gertner

Dyplom nr 3766.


Gdańsk, 27 marca 2014 r.

Data publikacji: piątek, 11 kwietnia 2014 roku, 8:34
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba