fbpx Helena Anna Kowalska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Helena Anna Kowalska

Helena Anna Kowalska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 marca 2014 roku

Helena Anna Kowalska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 1945 - 1955”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Recenzenci: prof. UMCS, dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. AMW, dr hab. Piotr Semków

Dyplom nr 3767.


Gdańsk, 27 marca 2014 r.

Data publikacji: piątek, 11 kwietnia 2014 roku, 9:10
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba