fbpx Oliwia Aleksandra Owczarz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Oliwia Aleksandra Owczarz

Oliwia Aleksandra Owczarz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Oliwia Aleksandra Owczarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Instytucja upadłości konsumenckiej w Polsce w świetle teorii racjonalności prawa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz McLean

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski, prof. PW, dr hab.Helena Kisilowska

Dyplom nr 3776.


Gdańsk, 28 kwietnia 2014 r.

Data publikacji: piątek, 23 maja 2014 roku, 11:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba