fbpx Piotr Kitowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Piotr Kitowski

Piotr Kitowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Piotr Kitowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach Prus Królewskich w II poł. XVII i XVIII w. (województwo pomorskie). Studium historyczno-prawne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edmund Kizik

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski, prof. dr hab. Jerzy Dygdała

Dyplom nr 3796.


Gdańsk, 25 czerwca 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 9:51
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba