fbpx Andrzej Michalik | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Andrzej Michalik

Andrzej Michalik

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Andrzej Michalik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Spółdzielnia socjalna jako element gospodarki spółdzielczej w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski

Recenzenci: prof. dr hab.Janina Ciechanowicz-McLean, prof. KUL, dr hab. Piotr Zakrzewski

Dyplom nr 3797.


Gdańsk, 25 czerwca 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 10:01
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba