fbpx Marta Zbucka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Marta Zbucka

Marta Zbucka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Marta Zbucka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jakub Stelina

Recenzenci: prof. dr hab. UG, Monika Ewa Tomaszewska, prof. UJ, dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Dyplom nr 3798.


Gdańsk, 26 czerwca 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba