fbpx Anna Małgorzata Nolan | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Anna Małgorzata Nolan

Anna Małgorzata Nolan

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 września 2014 roku

Anna Małgorzata Nolan

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Efektywność regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Artur Nowak-Far

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz

Dyplom nr 3822.


Gdańsk, 30 września 2014 r.

Data publikacji: środa, 15 października 2014 roku, 12:22
Ostatnia modyfikacja: środa, 15 października 2014 roku, 13:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba