fbpx Justyna Katarzyna Świątek-Rudoman | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Justyna Katarzyna Świątek-Rudoman

Justyna Katarzyna Świątek-Rudoman

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 września 2014 roku

Justyna Katarzyna Świątek-Rudoman

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tymczasowe aresztowanie pracownika”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr ha. Alina Wypych-Żywicka

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Marcin Antoni Zieleniecki, prof. UŁ, dr hab. Teresa Wyka

Dyplom nr 3823.


Gdańsk, 30 września 2014 r.

Data publikacji: piątek, 17 października 2014 roku, 10:50
Ostatnia modyfikacja: piątek, 17 października 2014 roku, 10:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba