fbpx Radosław Eugeniusz Giętkowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Radosław Eugeniusz Giętkowski

Radosław Eugeniusz Giętkowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 października 2014 roku

dr nauk prawnych w zakresie prawa

Radosław Eugeniusz Giętkowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo administracyjne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. dr hab. Eleonora Zielińska, prof. UMK, dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. UG, dr hab.Eugeniusz Bojanowski

Dyplom nr 772.


Gdańsk, 28 października 2014 r.

Data publikacji: poniedziałek, 27 października 2014 roku, 11:13
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 17:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Piotr Komorowski