fbpx Małgorzata Marta Szwejkowska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Małgorzata Marta Szwejkowska

Małgorzata Marta Szwejkowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 października 2014 roku

dr nauk prawnych w zakresie prawa

Małgorzata Marta Szwejkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych. Studium karnoprawne i kryminologiczne

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Brunon Hołyst, prof. dr hab. Jarosław Krzysztof Warylewski, prof. dr hab. Lech Krzysztof Paprzycki, prof. UMK, dr hab.Violetta Konarska-Wrzosek

Dyplom nr 773.


Gdańsk, 28 października 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 4 listopada 2014 roku, 12:18
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 17:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba