fbpx Ewa Podgórska-Rakiel | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Ewa Podgórska-Rakiel

Ewa Podgórska-Rakiel

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2014 roku

Ewa Podgórska-Rakiel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Gwarancje zatrudnienia działaczy związkowych wykonujacych pracę na podstawie umów cywilnoprawnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jakub Stelina

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Marcin Antoni Zieleniecki, prof. dr hab. Zbigniew Góral

Dyplom nr 3857.


Gdańsk, 16 grudnia 2014 r.

Data publikacji: piątek, 19 grudnia 2014 roku, 9:13
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 grudnia 2014 roku, 9:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba