fbpx Witold Kajetan Sobczak | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Witold Kajetan Sobczak

Witold Kajetan Sobczak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 grudnia 2014 roku

dr nauk prawnych w zakresie prawa

Witold Kajetan Sobczak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Wolność myśli, sumienia i religii - poszukiwanie standardu europejskiego

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, prof. dr hab. Jerzy Brunon Menkes, prof. dr hab. Janusz Symonides, prof. dr hab. Anna Wyrozumska

Dyplom nr 785.


Gdańsk, 08 grudnia 2014 r.

Data publikacji: piątek, 16 stycznia 2015 roku, 14:35
Ostatnia modyfikacja: piątek, 16 stycznia 2015 roku, 14:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba