fbpx Krzysztof Kaszubowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Krzysztof Kaszubowski

Krzysztof Kaszubowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2015 roku

Krzysztof Kaszubowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mariusz Bogusz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. dr hab. Andrzej Przemysław Skoczylas

Dyplom nr 3904.


Gdańsk, 21 maja 2015 r.

Data publikacji: wtorek, 2 czerwca 2015 roku, 9:49
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba