fbpx Tomasz Wojciech Górski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tomasz Wojciech Górski

Tomasz Wojciech Górski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 czerwca 2015 roku

Tomasz Wojciech Górski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Międzynarodowa regulacja morskich badań naukowych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Leonard Bolesław Łukaszuk

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Maciej Barczewski, prof. dr hab. Janusz Gilas

Dyplom nr 3909.


Gdańsk, 17 czerwca 2015 r.

Data publikacji: środa, 1 lipca 2015 roku, 9:48
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba