fbpx Katarzyna Brzozowska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Katarzyna Brzozowska

Katarzyna Brzozowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 listopada 2015 roku

magister prawa

Katarzyna Brzozowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy”

„The additional employer’s liability for accidents at work”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.UG, dr hab. Marcin Antoni Zieleniecki

Recenzenci: prof. UE, dr hab. Wiesław Koczur, prof. UJ, dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Dyplom nr 3965.


Gdańsk, 18 listopada 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract9.26 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie58.47 KB
Data publikacji: poniedziałek, 9 listopada 2015 roku, 11:03
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 28 kwietnia 2016 roku, 9:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Piotr Komorowski