fbpx Maja Teresa Głuchowska-Wójcicka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Maja Teresa Głuchowska-Wójcicka

Maja Teresa Głuchowska-Wójcicka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 marca 2016 roku

Maja Teresa Głuchowska-Wójcicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Status prawny  Arktyki”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dorota Pyć

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski, prof. dr hab. Janusz Symonides

Dyplom nr 4007.


Gdańsk, 09 marca 2016 r.

Recenzje

Data publikacji: czwartek, 14 stycznia 2016 roku, 8:38
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 10 marca 2016 roku, 13:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak