fbpx Tomasz Gałczyński | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tomasz Gałczyński

Tomasz Gałczyński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 października 2016 roku

magister prawa w zakresie prawa

Tomasz Gałczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zgoda uprawnionego jako przesłanka uchylająca odpowiedzialność cywilną prasy za naruszenie prawa do prywatności”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Ciszewski, prof.UG

Recenzenci: prof..dr hab. Jacek Mieczysław Sobczak, dr hab. Grzegorz Jan Tylec

Dyplom nr 4084.


Gdańsk, 27 października 2016 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie w języku polskim340.56 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1994.66 KB
PDF icon Recenzja 2593.3 KB
Data publikacji: wtorek, 30 sierpnia 2016 roku, 9:48
Ostatnia modyfikacja: piątek, 28 października 2016 roku, 8:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak