fbpx Anna Śniecikowska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Anna Śniecikowska

Anna Śniecikowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 października 2016 roku

magister prawa w zakresie prawa

Anna Śniecikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Partnerstwo publiczno-prawne jako metoda realizacji zadań publicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Powałowski, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Michał Kania, prof. UŚ, dr hab. Wojciech Gonet, prof.PW

Dyplom nr 4085.


Gdańsk, 27 października 2016 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie w języku polskim179.64 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1576.12 KB
PDF icon Recenzja 2540.53 KB
Data publikacji: środa, 14 września 2016 roku, 12:47
Ostatnia modyfikacja: piątek, 28 października 2016 roku, 8:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak