fbpx Ewelina Anna Kowalska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Ewelina Anna Kowalska

Ewelina Anna Kowalska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2016 roku

magister nauk prawnych w zakresie prawa

Ewelina Anna Kowalska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kamil Zeidler, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Katarzyna Zalasińska , dr hab. Piotr Stanisław Dobosz

Dyplom nr 4099.


Gdańsk, 23 listopada 2016 r.

Streszczenie

Recenzje

Data publikacji: wtorek, 25 października 2016 roku, 9:21
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 28 listopada 2016 roku, 14:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak