fbpx Tomasz Artur Zienowicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tomasz Artur Zienowicz

Tomasz Artur Zienowicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 stycznia 2017 roku

magister Prawa

Tomasz Artur Zienowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transgraniczna działalność inwestycyjna na obszarze OECD”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Powałowski, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Rafał Blicharz, prof.UŚ, dr hab. Filip Grzegorczyk, prof.UEK

Dyplom nr 4128.


Gdańsk, 31 stycznia 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon streszczenie_-_mgr_tomasz_zienowicz.doc43.5 KB
Data publikacji: czwartek, 26 stycznia 2017 roku, 13:37
Ostatnia modyfikacja: środa, 1 lutego 2017 roku, 9:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak