fbpx Monika Anna Kończyk | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monika Anna Kończyk

Monika Anna Kończyk

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 kwietnia 2017 roku

magister Prawa

Monika Anna Kończyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Status prawny Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Sektora Edukacyjnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jakub Stelina, prof.UG

Promotor pomocniczy: dr Jakub Szmit
Recenzenci: dr hab. Jan Paweł Wojtyła, prof. UE w Katowicach, dr hab. Monika Latos-Miłkowska, prof. UW

Dyplom nr 4157.


Gdańsk, 26 kwietnia 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_w_j.polskim_i_j.angielskim.pdf228.52 KB
Data publikacji: poniedziałek, 10 kwietnia 2017 roku, 12:07
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 11 maja 2017 roku, 8:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak