fbpx Anna Podolska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Anna Podolska

Anna Podolska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2017 roku

magister Prawa

Anna Podolska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich Unii Europejskiej do swoich wymiarów sprawiedliwości”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, prof.UG

Recenzenci: prof. dr hab. Artur Nowak-Far, prof. dr hab. Justyna Zofia Maliszewska-Nienartowicz

Dyplom nr 4194.


Gdańsk, 28 września 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_w_j.angielskim_i_j.polskim.pdf129.64 KB
Data publikacji: sobota, 6 maja 2017 roku, 11:24
Ostatnia modyfikacja: piątek, 29 września 2017 roku, 9:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak