fbpx Ziemowit Zbigniew Witkowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Ziemowit Zbigniew Witkowski

Ziemowit Zbigniew Witkowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2017 roku

magister Prawa

Ziemowit Zbigniew Witkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skuteczność ochrony prawnej pszczół w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dorota Pyć, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Ewa Katarzyna Czech, prof. UwB, dr hab. Piotr Korzeniowski, prof. UŁ

Gdańsk, 14 grudnia 2017 r.

Streszczenie

Data publikacji: sobota, 6 maja 2017 roku, 11:44
Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 grudnia 2017 roku, 13:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak