fbpx Magdalena Katarzyna Łągiewska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Magdalena Katarzyna Łągiewska

Magdalena Katarzyna Łągiewska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2017 roku

magister Prawa

Magdalena Katarzyna Łągiewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawa podmiotowe w systemie prawnym Chińskiej Republiki Ludowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab.Kamil Zeidler, prof.UG

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Hubert Widłak
Recenzenci: dr hab. Tomasz Jerzy Pietrzykowski, prof. UŚ, dr hab. Mateusz Stępień

Dyplom nr 4194.


Gdańsk, 28 września 2017 r.

Streszczenie

Data publikacji: sobota, 6 maja 2017 roku, 11:51
Ostatnia modyfikacja: piątek, 29 września 2017 roku, 8:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak