fbpx Eugeniusz Bojanowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Eugeniusz Bojanowski

Eugeniusz Bojanowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 marca 1982 roku

doktor nauk prawnych

Eugeniusz Bojanowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Prawnoorganizacyjna odpowiedzialność pracowników organu administracji państwowej.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo administracyjne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr Wacław Dawidowicz, prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski, prof. dr hab. Zbigniew Leoński

Gdańsk, 28 maja 2022 r.

Data publikacji: czwartek, 11 maja 2017 roku, 8:20
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2017 roku, 8:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Rynkowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska