fbpx Andrzej Pułło | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Andrzej Pułło

Andrzej Pułło

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 1986 roku

doktor nauk prawnych

Andrzej Pułło

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Prezydent a kongres USA w świetle konstytucyjnych zasad podziału i równoważenia władz.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo konstytucyjne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: doc. dr hab. Lech Garlicki, prof. dr hab. Wojciech Sokolewicz, prof. dr hab. Tomasz Langer

Dyplom nr 119.


Gdańsk, 25 maja 2022 r.

Data publikacji: czwartek, 11 maja 2017 roku, 8:56
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2017 roku, 8:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Rynkowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska