fbpx Bronisław Jastrzębski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Bronisław Jastrzębski

Bronisław Jastrzębski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 kwietnia 1982 roku

doktor nauk prawnych

Bronisław Jastrzębski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Polityka rolna w świetle prawa w Polsce Ludowej.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo rolne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Franciszek Kolbusz, prof. dr hab. Sylwester Wójcik, prof. dr hab. Jan Szreniawski

Gdańsk, 20 maja 2022 r.

Data publikacji: czwartek, 11 maja 2017 roku, 9:01
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 6 lipca 2020 roku, 14:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska