fbpx Leszek Starosta | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Leszek Starosta

Leszek Starosta

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 kwietnia 1987 roku

doktor nauk prawnych

Leszek Starosta

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Konflikt społeczny a władza w państwie.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: teoria państwa i prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Kowalski, doc. dr hab. Janusz Romul, prof. dr hab. Tomasz Langer

Gdańsk, 16 maja 2022 r.

Data publikacji: czwartek, 11 maja 2017 roku, 9:17
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2017 roku, 9:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Rynkowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska