fbpx Jolanta Elżbieta Jabłońska-Bonca | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jolanta Elżbieta Jabłońska-Bonca

Jolanta Elżbieta Jabłońska-Bonca

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 marca 1988 roku

doktor nauk prawnych

Jolanta Elżbieta Jabłońska-Bonca

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Prawo powielaczowe. Studium z teorii państwa i prawa.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: teoria państwa i prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Wróblewski, prof. dr hab. Sylwester Zawadzki, prof. dr hab. Tomasz Langer

Gdańsk, 27 maja 2022 r.

Data publikacji: piątek, 12 maja 2017 roku, 8:26
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 6 lipca 2020 roku, 14:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska