fbpx Arkadiusz Nowak | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Arkadiusz Nowak

Arkadiusz Nowak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 kwietnia 1989 roku

doktor nauk prawnych

Arkadiusz Nowak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ochrona mienia pracownika w umownym stosunku pracy.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo pracy

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Zieliński, prof. dr hab. Michał Seweryński, prof. dr hab. Kazimierz Korzan

Gdańsk, 23 maja 2022 r.

Data publikacji: piątek, 12 maja 2017 roku, 8:36
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2017 roku, 9:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Rynkowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska