fbpx Janina Ciechanowicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Janina Ciechanowicz

Janina Ciechanowicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 marca 1990 roku

doktor nauk prawnych

Janina Ciechanowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zasady ustalania odszkodowania w prawie międzynarodowym publicznym.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo międzynarodowe publiczne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Janusz Gilas, prof. dr Alfons Kafkowski, prof. dr hab. Leonard Łukaszuk

Dyplom nr 207.


Gdańsk, 21 maja 2022 r.

Data publikacji: piątek, 12 maja 2017 roku, 8:42
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2017 roku, 9:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Rynkowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska