fbpx Andrzej Drwiłło | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Andrzej Drwiłło

Andrzej Drwiłło

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 1989 roku

doktor nauk prawnych

Andrzej Drwiłło

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Konstrukcje prawne wewnętrznych pożyczek publicznych.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo finansowe

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Cezary Kosikowski, prof. dr hab. Jan Głuchowski, prof. dr Zbigniew Jaśkiewicz

Dyplom nr 198.


Gdańsk, 25 maja 2022 r.

Data publikacji: piątek, 12 maja 2017 roku, 8:47
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2017 roku, 8:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Rynkowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska