fbpx Jolanta Gliniecka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jolanta Gliniecka

Jolanta Gliniecka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 października 1992 roku

doktor nauk prawnych

Jolanta Gliniecka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Instrumenty finansowego oddziaływania państwa na zagraniczne podmioty gospodarcze.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo finansowe

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Cezary Kosikowski, prof. dr hab. Jan Głuchowski, prof. dr hab. Kazimierz Kruczalak

Dyplom nr 244.


Gdańsk, 20 maja 2022 r.

Data publikacji: piątek, 12 maja 2017 roku, 9:01
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2017 roku, 9:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Rynkowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska