fbpx Andrzej Szmyt | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Andrzej Szmyt

Andrzej Szmyt

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 1993 roku

doktor nauk prawnych

Andrzej Szmyt

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Stanowienie ustaw w RFN. Rozwiązanie proceduralno - organizacyjne w prawie konstytucyjnym.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo konstytucyjne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Gwiżdż, prof. dr hab. Kazimierz Działocha, prof. dr hab. Sławomira Wronkowska - Jaśkiewiczowa

Dyplom nr 261.


Gdańsk, 24 maja 2022 r.

Data publikacji: piątek, 12 maja 2017 roku, 9:07
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2017 roku, 9:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Rynkowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska