fbpx Henryk Cioch | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Henryk Cioch

Henryk Cioch

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 kwietnia 1996 roku

doktor nauk prawnych

Henryk Cioch

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Fundacje w ujęciu prawa polskiego na tle prawno - porównawczym.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo handlowe

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Kazimierz Kruczalak, prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, prof. dr hab. Aleksander Oleszko

Gdańsk, 16 maja 2022 r.

Data publikacji: piątek, 12 maja 2017 roku, 9:14
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2017 roku, 9:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Rynkowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska