fbpx Jerzy Zajadło | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jerzy Zajadło

Jerzy Zajadło

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 2001 roku

doktor nauk prawnych

Jerzy Zajadło

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: teoria państwa i prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Stelmach, prof. dr hab. Lech Morawski, prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Dyplom nr 398.


Gdańsk, 28 maja 2022 r.

Data publikacji: piątek, 12 maja 2017 roku, 9:18
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2017 roku, 9:18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Rynkowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska