fbpx Jerzy Jezierski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jerzy Jezierski

Jerzy Jezierski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 marca 1973 roku

Jerzy Jezierski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Organizacja i struktura wkładów oszczędnościowych ludności w Polsce Ludowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Zbigniew Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr Józef Kalita, doc.dr hab.Jan Głuchowski

Gdańsk, 02 marca 1973 r.

Data publikacji: czwartek, 18 maja 2017 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 9:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak