fbpx Dominik Stefaniak | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Dominik Stefaniak

Dominik Stefaniak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 marca 1973 roku

Dominik Stefaniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka struktury budżetów m.Bydgoszczy w okresie samorządu terytorialnego w PRL (Lata 1945-50)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Zbigniew Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr Jerzy Harasimowicz, prof.dr Zbigniew Pirożyński

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: czwartek, 18 maja 2017 roku, 12:21
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 11:34
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak