fbpx Jerzy Wratny | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jerzy Wratny

Jerzy Wratny

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 1974 roku

Jerzy Wratny

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ akordu na sytuację prawną pracowników”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Roman Korolec

Recenzenci: prof.dr W.Szubert, prof.dr J.Kordaszewski, prof.dr hab. Czesław Jackowiak

Gdańsk, 07 grudnia 2021 r.

Data publikacji: czwartek, 18 maja 2017 roku, 12:29
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 10:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak