fbpx Wojciech Adamczak | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wojciech Adamczak

Wojciech Adamczak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 czerwca 1974 roku

Wojciech Adamczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakter prawny i przedmiot przywilejów na statku w systemie prawa polskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Stanisław Matysik

Recenzenci: prof.dr Zygmunt Nowakowski, doc.dr hab.Jerzy Młynarczyk

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: czwartek, 18 maja 2017 roku, 12:38
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 10:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak