fbpx Andrzej Kowalski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Andrzej Kowalski

Andrzej Kowalski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 kwietnia 1975 roku

Andrzej Kowalski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozwój prawa międzynarodowego w przedmiocie ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Remigiusz Zaorski

Recenzenci: prof.dr Stanisław Matysik, doc.dr hab. J.Gibas

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: czwartek, 18 maja 2017 roku, 13:04
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 10:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak