fbpx Danuta Kołakowska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Danuta Kołakowska

Danuta Kołakowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 1976 roku

Danuta Kołakowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ systemów premiowych na sytuację prawną pracownika”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Roman Korolec

Recenzenci: prof.dr Czesław Jackowiak, doc.dr Lewandowski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: czwartek, 18 maja 2017 roku, 13:15
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 10:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak