fbpx Franciszek Zakrzewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Franciszek Zakrzewski

Franciszek Zakrzewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 1976 roku

Franciszek Zakrzewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regulacja prawna przewozów kontenerowych na PKP, a kontenerowy system transportowy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Stanisław Matysik

Recenzenci: prof.dr M.Sośniak, doc.dr M.Okręglicki

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 8:47
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 9:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak