fbpx Henryk Makarewicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Henryk Makarewicz

Henryk Makarewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 1976 roku

Henryk Makarewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dzieciobójstwo w polskim prawie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab.Henryk Popławski

Recenzenci: prof.dr Stefan Raszeja, prof.dr Ratajczak, prof.dr Włodzimierz Gutekunst

Gdańsk, 27 listopada 2021 r.

Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 9:05
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 9:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak