fbpx Leszek Starosta | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Leszek Starosta

Leszek Starosta

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 1977 roku

Leszek Starosta

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Podstawy prawne i funkcjonowanie systemu politycznego w Szwecji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab.Tomasz Langer

Recenzenci: doc.dr hab. J.Romul, doc.dr hab.Andrzej Sylwestrzak

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 9:28
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 9:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak