fbpx Bogumił Kosznik | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Bogumił Kosznik

Bogumił Kosznik

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 listopada 1977 roku

Bogumił Kosznik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawne formy kształtowania roli zysku w działalności spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych na tle rozwoju ich funkcji gospodarczych w PRL”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Zbigniew Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr Henryk Reniger, prof.dr Marian Weralski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 10:01
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 10:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak