fbpx Witold Wołowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Witold Wołowski

Witold Wołowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 listopada 1977 roku

Witold Wołowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aspekty prawne interwencjonalizmu państwowego na przykładzie portu w Gdyni w latach 1922-1934”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Donald Steyer

Recenzenci: prof.dr hab. T.Cieślak, doc.dr hab. Edwin Rozenkranz

Gdańsk, 07 grudnia 2021 r.

Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 10:08
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 10:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak