fbpx Władysław Misiewicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Władysław Misiewicz

Władysław Misiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 marca 1978 roku

Władysław Misiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Próby konwencyjnego uregulowania problematyki wraków ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za wraki leżące na morzu pełnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Stanisław Matysik

Recenzenci: doc.dr W.Góralczyk, doc.dr M.Chorzelski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 10:14
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 10:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak