fbpx Jacek Dmowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jacek Dmowski

Jacek Dmowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 1978 roku

Jacek Dmowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pożyczka morska w prawie rzymskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Władysław Rozwadowski

Recenzenci: prof.K.Kolańczyk, doc.dr hab. W.Bojarski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 10:26
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 10:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak